Liquiditeitenplanning en controle

Een belangrijke taak voor de moderne controller

Voor het realiseren van een bedrijfsdoelstelling, zoals een verhoging van de winst of een bepaalde bedrijfswaarde, is een goed beheer van de kasstroom een vereiste. Professional Planner is op dit gebied vooruitstrevend en de enige aanbieder van software (voor controlling) waarmee dit optimaal mogelijk is. Met name in de huidige conjunctureel moeilijke tijden zijn goede systemen voor controlling onmisbaar. Door de combinatie van oninbare vorderingen, stagnerende omzetten en stijgende (personeels)kosten kunnen liquiditeitsproblemen ontstaan. Deze problemen kunnen overigens ook in een groeifase van het bedrijf ontstaan. Een stijgende omzet legt immers beslag op werkkapitaal en daarvoor kan een additionele financiering nodig zijn. Als vermogens-verschaffers niet bereid zijn meer risicodragend kapitaal te verstrekken zijn betalingsproblemen het gevolg.

In Professional Planner zijn complexe algoritmes opgenomen waardoor een geďntegreerde planning van resultaat, liquiditeit en balans mogelijk is. Sinds versie 3.0 is deze logica in een zeer toegankelijke gebruikersinterface ondergebracht. Doelstelling was een systeem te bouwen waarin de ingewikkelde berekeningen op de achtergrond plaatsvinden en de gebruiker op een zeer eenvoudige wijze met de gegevens kan werken.Banksaldo en resultaat grafiek

Omzetten, kosten, inkopen, voorraden, betalingstermijnen, interestpercentages en omloopsnelheden zijn gegevens die in elke onderneming beschikbaar zijn. In Professional Planner worden deze gegevens automatisch gecombineerd tot een systeem dat resultatenoverzichten, kasstroomoverzichten en balansen genereert.

Dit systeem is vervolgens gekoppeld aan een zogenaamde meerjaren logica, die verder onderverdeeld kan worden in kwartalen, maanden of zelfs afwijkende periodestructuren. Hierdoor kan men snel én eenvoudig een meerjarenbudget of een maandbudget opstellen.

Tenslotte heeft men het mogelijk gemaakt om een flexibele bedrijfsstructuur af te beelden die door de gebruiker gebouwd en onderhouden kan worden. Zo kunnen zeer grote hoeveelheden gegevens per periode worden verwerkt.

De vele gebruikers van Professional Planner zijn vooral te spreken over de automatische aanpassing van het systeem aan de door de gebruiker gewenste bedrijfsstructuur en periodeverdeling. Hierdoor is meer tijd beschikbaar voor het maken van analyses en het beheersen van de cashflow.

Download pdf