Verbeter de Corporate Governance met Sarbanes-Oxley

De Sarbanex-Oxley Act (SOX) is in de praktijk mťťr dan alleen een nieuw concept van Corporate Governance. Zowel IT als financiŽle afdelingen hebben ermee te maken. In ondernemingen waar de noodzakelijke procedures en software niet voorhanden zijn, ontstaan veel problemen. Het oplossen daarvan brengt hoge kosten met zich mee. Met de juiste Business Intelligence software kan men snel aan de wettelijke vereisten voldoen. Professional Planner is hiervan een duidelijk voorbeeld.

In juli 2002 kwam SOX tot stand als reactie op de boekhoudschandalen bij Enron en WorldCom. Door (te) creatief boekhouden waren de balansen van deze bedrijven dusdanig opgesteld, dat de eigenlijke schuldenlast verborgen bleef. SOX is de meest controversiŽle Amerikaanse wet op het gebied van Corporate Governance, interne controle en accountancy sinds de jaren 30 van de vorige eeuw.

Hoewel SOX zich primair richt op in de VS gevestigde, beursgenoteerde ondernemingen, gaat de invloed van de wet duidelijk verder. Ook niet-beursgenoteerde vennootschappen brengen hun Corporate Governance in overeenstemming met SOX. In Europa conformeren grote ondernemingen, zoals BASF, DaimlerChrysler en Siemens, zich eveneens aan Sarbanes-Oxley.

Hoewel het doel van SOX het herstellen van vertrouwen van aandeelhouders is, staan veel ondernemingen er afwijzend tegenover. Vooral de toegenomen administratieve last wordt als nadeel gezien: iedere jaarrekening moet door accountants worden gecontroleerd en door het bestuur van de onderneming (eindverantwoordelijk voor de resultaten van het interne financiŽle beleid) getekend worden.

SOX bevat 11 hoofdstukken, waarbij dit de belangrijkste bepalingen zijn:

  • (Section 302) Ė De ondernemingsleiding dient jaarrekeningen en andere externe rapportages te ondertekenen, waarmee men instaat voor de juistheid en volledigheid ervan.Tevens dient de ondernemingsleiding zorg te dragen voor tijdige publicatie van deze rapportages.

  • (Section 404) Ė De ondernemingsleiding heeft de plicht een intern controlesysteem op te zetten, alsook regelmatig interne controle toe te passen.

Tabaksblat

Ook in Nederland heeft corporate governance de aandacht. Sinds 2004 is de Monitoring Commissie Corporate Governance Code actief. De commissie heeft tot taak de actualiteit en bruikbaarheid van de Nederlandse corporate governance code (ook wel de Tabaksblat code) te bevorderen en de naleving ervan door de Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen te bewaken.

Business Intelligence software in overeenstemming met SOX

De SOX-bepalingen stellen de volgende eisen aan de gebruikte software:

  • Interne controle op financiŽle gegevens
  • Realtime controle van gepubliceerde informatie
  • Securitysysteem

Professional Planner, hťt software platform voor planning, rapportages, analyses en consolidaties, voldoet aan deze eisen:

  • EfficiŽnte interfaces voor data-import en consistentie controles
  • Snel beschikbare, duidelijke verschillenanalyses en 'wat als' scenario's
  • Flexibele calculatielogica en vastleggen statistische gegevens
  • Ratio-analyses, budget-werkelijkheid vergelijkingen en uitgebreide rapportage mogelijkheden
  • Securitysysteem gebaseerd op Active Directory/ domein security

Download pdf