Partners

Onze partners kennen als geen ander de toegevoegde waarde van Professional Planner. Zij zijn u graag van dienst, indien u op zoek bent naar een onafhankelijk adviseur, een (interim-)controller of een andere vorm van financiŽle dienstverlening.


Of Course biedt financiŽle diensten aan het MKB aan op het gebied van accountancy, belastingen, administratieverwerking, loonverwerking en management & strategie.
Het management van Of Course zag al in een vroeg stadium in dat een gedegen en periodieke begeleiding van ondernemers in het MKB van groot belang is.

ďDe dga/ondernemer heeft vooral behoefte aan een adviseur die als coach en klankbord functioneert. Met Professional Planner zijn wij in staat onze relaties hierbij pro-actief te adviseren. Deze wijze van werken wordt enorm gewaardeerd, omdat het accent ligt op het beoordelen van de consequenties van beslissingen voor de toekomst.Ē

Lees in de Success Story hoe Of Course Professional Planner succesvol heeft ingezet.


Entrepreneur Consultancy B.V. maakt managementinformatie voor ondernemers en managers. Informatie met toekomstperspectief. Uiteraard gemaakt met behulp van Professional Planner. Daarmee voorziet ons team van bedrijfskundige specialisten ondernemers en managers van de juiste kennis om snel (bij) te kunnen sturen. Als basis hiervoor gebruiken wij de administratie, het ondernemingsplan en de competenties van medewerkers.

Door middel van maandrapportages kunnen de resultaten (zowel financieel als niet financieel) van nu vergeleken worden met die van het verleden, maar vooral met de prognoses voor de toekomst. Dit doen wij door de cijfers maandelijks door te rekenen en te vertalen in concrete adviezen voor het realiseren van doelen. Dat geeft zekerheid. Zeker voor ondernemers. Maar ook controllers van grotere bedrijven kunnen wij dankzij deze unieke software snel en doelgericht ondersteunen bij het cijfermatig onderbouwen en analyseren van bedrijfsgegevens.