Publicaties

Brandende vragen over plannen, budgetteren en forecasting

U wilt uw bedrijf snel en duurzaam laten groeien? Daarvoor is een gedegen onderbouwing van uw ambities met behulp van betrouwbare processen en systemen voor budgetteren en forecasting nodig. De 10 vragen en antwoorden in dit artikel vergroten de kans dat u de perfecte oplossing vindt.

Hier kunt u het artikel downloaden.


BARCSCORE Integrated BI and Planning

In dit rapport van het Business Application Research Center is de ranking van de CPM software gebaseerd op de combinatie van integratie van planning en business intelligence en de mate van tevredenheid van de gebruikers. Hoewel het rapport gebaseerd is op de DACH regio zijn de resultaten ook grotendeels voor de Nederlandse markt van toepassing.

Download hier het rapport.


Vijf tips voor uw bedrijfsplanning

Praktische maatregelen voor een verbetering van uw planningsproces.

Lees het artikel.


Verbeter uw rendement met Activity Based Costing

Hoe de professional planner software u ondersteunt bij het inrichten van een Activity Based Costing (ABC) systeem.

Lees het artikel.


Hoezo flexibeler dan Excel?

U gebruikt Excel omdat het zo flexibel is? Maar is dat wel zo? Software voor controlling, zoals professional planner, is in veel situaties flexibeler dan Excel. 

Lees het artikel.


Business Case - Selectie en implementatie IT–expertsysteem bij een groot energiebedrijf

In deze business case beschrijft Arthur Paping (lid van het IMRA Netwerk) op eigen wijze een opdracht die hij in 2009 bij een groot energiebedrijf in Nederland heeft uitgevoerd. IMRA Netwerk is een netwerk van zelfstandige en onafhankelijke interim managers, allen registeraccountant, met tenminste vijftien jaar werkervaring in financiële functies. 

Lees het artikel.


(Voor)uitkijken met het oog op een recessie

De economische groei neemt af. Banken melden afschrijvingen op leningen. Beurzen zijn onrustig en na jaren van forse groei wordt weer gesproken over de komst van een nieuwe recessie. 

Lees het artikel.


De controller op glad ijs?

Voorbeelden over de onmacht van de controller.

De controller ondersteunt het management bij het nemen van beslissingen. Hij dient het proces van het bepalen van de doelstellingen te verbeteren, onder andere door het integreren van de planning en de administratie. In de praktijk worden de taken van de controller op verschillende wijzen gedefinieerd en zijn de bevoegdheden en verantwoordelijkheden dienovereenkomstig vastgelegd.

Lees het artikel.


Betrouwbaar budgetteren en forecasten

Door ervaringscijfers en nieuwe inzichten te vergelijken met de werkelijkheid.

Ondernemingsplanningen zijn toekomstgericht en drukken de doelstellingen uit in cijfers. Hierbij kunnen ervaringscijfers behulpzaam zijn bij het bepalen van bijvoorbeeld gemiddelde betalingstermijnen van handelsdebiteuren. Om de planning te controleren en dus betrouwbaar te houden is het zaak de op het verleden gebaseerde ervaringscijfers regelmatig te vergelijken met de werkelijkheid. De actuele cijfers geven aan of de planning realistisch was, of dat bijstelling noodzakelijk is.

Lees het artikel.


Budgetteren en het planningsproces.

Het traditionele proces, en met controlling software.

Meestal gaat het ongeveer als volgt. Lokale regiomanagers verzamelen gegevens en maken daarmee een nieuw budget voor de komende periode. Hierbij houden zij rekening met de verwachte omzet- en kostenontwikkeling. Voor het verzamelen en verwerken van de gegevens worden spreadsheets (bijvoorbeeld Excel) of op OLAP-techniek gebaseerde toepassingen gebruikt.

Lees het artikel.


Verbeter de corporate governance met SOX.

Business Intelligence software in overeenstemming met SOX.

De Sarbanex-Oxley Act (SOX) is in de praktijk méér dan alleen een nieuw concept van Corporate Governance. Zowel IT als financiële afdelingen hebben ermee te maken. In ondernemingen waar de noodzakelijke procedures en software niet voorhanden zijn, ontstaan veel problemen. Het oplossen daarvan brengt hoge kosten met zich mee. Met de juiste Business Intelligence software kan men snel aan de wettelijke vereisten voldoen. Professional Planner is hiervan een duidelijk voorbeeld.

Lees het artikel.


Liquiditeitenplanning en controle.

Een belangrijke taak voor de moderne controller.

Voor het realiseren van een bedrijfsdoelstelling, zoals een verhoging van de winst of een bepaalde bedrijfswaarde, is een goed beheer van de kasstroom een vereiste. Professional Planner is op dit gebied vooruitstrevend en de enige aanbieder van software (voor controlling) waarmee dit optimaal mogelijk is.

Lees het artikel.


Wat is OLAP?

De voordelen en beperkingen voor het budgetteringsproces.

OLAP is de afkorting voor On-Line Analytical Processing. De nadruk ligt hier op de woorden On-Line en Analytical. OLAP is een database technologie die speciaal is ontwikkeld voor ad hoc (on-line) analyses met een grote complexiteit.

Lees het artikel.


Beyond Budgeting - de zoveelste hype?

Over Beyond Budgeting wordt tegenwoordig veel geschreven. De term ligt lekker in het gehoor, is het de zoveelste hype?

Lees het artikel.


Eisen aan controlling.

Kansen en bedreigingen voor de afdeling controlling.

Controlling heeft zich in de onderneming in twee richtingen ontwikkeld: Ten eerste is controlling de verbinding tussen de administratie en het management.

Lees het artikel.


Kapitaalakkoord van Basel.

De invloed van dit akkoord op het bedrijfsleven.

In de afgelopen periode is er veel geschreven over de gevolgen van het kapitaalakkoord van Basel voor bancaire instellingen. Dat de gevolgen van dit akkoord voor deze instellingen drastisch zijn is duidelijk.

Lees het artikel.